BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych klientów, osób bezrobotnych jest  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.  9 ust. 2 lit. g Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  6. Podmiot przetwarzania danych ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. Podmiot przetwarzania danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli  jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.
  9. Dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Zabrze
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-27 10:18
Aktualizacja publikacji
Szczypczyk Krzysztof 2024-05-13 11:58
Wytworzenie publikacji
Szczypczyk Krzysztof 2024-05-13 11:58
Zatwierdzenie
Dyrektor PUP 2024-05-13 11:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
46
do góry