BIP
Grafika BIP

Rejestry ewidencje decyzje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu prowadzonych jest szereg ewidencji i rejestrów niezbędnych bieżącej pracy Urzędu tj:

 • Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Ewidencja ofert pracy,
 • Rejestr wydanych skierowań,
 • Rejestr umów zawartych z pracodawcami w sprawie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych,
 • Rejestr wydanych decyzji,
 • Rejestr rozpatrywanych odwołań,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego
 • Rejestr pracodawców.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach tj:

 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych.

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Zabrze
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-27 08:21
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Kubara Marek 2017-02-06 12:37
Zatwierdzenie
Matys Halina 2017-02-06 12:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry