BIP
Grafika BIP

Projekty EFS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy także współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

ZADANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

  • kształcenie, dokształcanie, przeszkalanie a także finansowanie praktyk i szkoleń wewnątrzzakładowych,
  • poradnictwo i informacja zawodowa,
  • wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, walka z dyskryminacją zawodową,
  • zmiany strukturalne i dostosowywanie stanowisk pracy dla potrzeb niepełnosprawnych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wspieranie dostosowywania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy,
  • pomoc techniczna i środków specjalnych,
  • wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych, azylantów,
  • wspieranie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • wspieranie pośrednictwa pracy itd.

Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.

Aktualnie realizowane projekty znajdą Państwo na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu pod adresem:
http://www.pupzabrze.pl/urzad_pracy/programy_i_projekty_realizowane.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Zabrze
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-26 14:20
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
BIP PUP Zabrze 2019-11-26 14:18
Zatwierdzenie
Szczypczyk Krzysztof 2014-03-26 09:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry